Mobilní billboardy, pojízdná reklama, reklamní plochy

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Obsah těchto stránek může být chráněn obchodními známkami nebo být předmětem autorského práva či jiných právních úprav intelektuálního vlastnictví. Proto, pokud není výslovně uvedeno jinak, je zakázáno kopírovat, ukládat, upravovat, přenášet, distribuovat, publikovat, vysílat nebo jakkoli jinak používat tento obsah jakýmkoli způsobem, kterým by byla porušena tato práva.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny webové stránky v doménách registrovaných na společnost M-Board Invest s.r.o. a ve správě společnosti M-Board Invest s.r.o.

1.1. Veškeré údaje získané od návštěvníků stránek, jsou považovány za osobní a jsou chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

1.2. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje návštěvníků nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.

1.3. Některé údaje o návštěvnících jsou automaticky shromažďovány v průběhu jejich návštěv pro statistické účely. Jedná se např. o IP adresu, operační systém, verzi prohlížeče a rozlišení obrazovky počítače. Tyto údaje jsou následně použity při vedení statistik a dalším vývoji internetových stránek www.mboard.cz.

1.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.5. Návštěvník stránek potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Návštěvník stránek prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k provozovateli stránek odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

1.6. Návštěvník stránek souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu návštěvníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem stránek na elektronickou adresu návštěvníka.

1.7. Společnost M-Board Invest s.r.o. se zavazuje k udržení vašich informací v bezpečí. Abychom ochránili vaše osobní údaje, provedli jsme bezpečnostní opatření v souladu s těmi nejlepšími postupy ochrany informací.

1.8. Společnost M-Board Invest s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad, zejména v souvislosti se změnami legislativy nebo změnami procesů na straně společnosti M-Board Invest s.r.o. Obecně jsou změny činěny ve prospěch ochrany osobních údajů.

Úřadu pro ochranu osobních údajů

Jsme registrovaným subjektem na Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Vedeno pod č. 00044366.

Veřejný registr zpracování je k dispozici na:

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30
Reklamní plochy

/

Mobilní billboardy

/

Reklamní přívěsy

/

Pojízdná reklama

/

Velkoformátový tisk